Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 28-01-2023 | Hits  13
เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 30,000 บาท แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อร่วมสนันสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับจัดการแข่งขันทางวิชาการและจัดกิจกรรมอื่นๆ
blc@bangkoklab.co.th | 28-01-2023 | Hits  17
ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน
blc@bangkoklab.co.th | 28-01-2023 | Hits  23
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมจัดกิจกรรมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2566 นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน่วยงานราชการท้องถิ่น โดยทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับทางชุมชนโดยภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้ร่วมงาน
blc@bangkoklab.co.th | 28-01-2023 | Hits  15
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) นำโดย ภก.ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายฎิบัติการ คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน นำของขวัญและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงบริษัทฯ ทั้ง 4 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดน้ำพุ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ โดยมีกิจกรรมและของขวัญมากมาย ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
blc@bangkoklab.co.th | 28-01-2023 | Hits  10
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาสี BLC สานสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 21 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีของพนักงาน และห่างไกลจากยาสิ่งเสพติด ระหว่างวันที่ 27 -28 ธันวาคม 2565
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2023 | Hits  21
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายแพทย์สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน ในส่วนการผลิต,ส่วนห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2023 | Hits  16
ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานปีใหม่ชัยมงคล 2566 และ งานครบรอบ BLC “30 ปี แห่งความมุ่งมั่น BLC (มหาชน) พร้อมก้าวสู่ตลาดสากล” ซึ่งมีพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม พิธีทางสงฆ์ โดยมี ภก.สมโภชน์ หงษ์กิตติยานนท์ นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2023 | Hits  16
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ส่วนการผลิต (อาคารยาแผนไทย), ส่วนห้องปฏิบัติการ, ศูนย์วิจัย BLC ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2023 | Hits  21
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ต้นแบบ รุ่นที่ 4 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2023 | Hits  26
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics