Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 12-10-2022 | Hits  23
ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม ส่วนการผลิต,ส่วนห้องปฏิบัติการ, ศูนย์วิจัย BLC ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 30-08-2022 | Hits  23
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดอบรมพนักงาน (สร้างทีมงาน) ประจำปี 2022 โดยการแบ่งทีมเข้าฐานกิจกรรมความรู้ของระบบบริหารงานของบริษัทจำนวน 12 ฐาน ได้แก่ GMDP ,ISO 22000 ,ISO 9001 ,ISO/IEC 17025 ,ISO 14001 ,ISO 50001 ,ISO 45001 ,มรท.8001 ,QCC ,5ส. ,TO BE NUMBER ONE และ CSR ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 12-08-2022 | Hits  27
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ภก.ติระ ธนจิราวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฎิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 08-08-2022 | Hits  25
“บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 30-07-2022 | Hits  28
ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ภก.ติระ ธนจิราวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากโรงเรียนภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงานในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฎิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 29-07-2022 | Hits  28
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา, หลอดไฟ, ผ้าอาบน้ำฝน , และเครื่องสังฆทาน ฯลฯ แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
blc@bangkoklab.co.th | 17-06-2022 | Hits  49
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)นำนักศึกษาจาก RWTH Aachen University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าศึกษาดูงาน ส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 17-06-2022 | Hits  51
ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าศึกษาดูงานในสายการผลิต ส่วนห้องปฎิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 17-06-2022 | Hits  43
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ดำเนินโครงการ BLC Back to School new normal style ส่งต่อความรู้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19) คณะทำงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในช่วงเปิดภาคเรียน ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลน้ำพุ จำนวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านชัฏเจริญ โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม และโรงเรียนวัดน้ำพุ โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั...
blc@bangkoklab.co.th | 18-05-2022 | Hits  57
วันที่ 25 เมษายน 2565 เภสัชกรสุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics