Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

วันที่: 30-11-2016

รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

บริษัทฯ ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลด้านคุณภาพ มาตรฐานความดี และคุณธรรม ในปี 2553 ถึง 2555 สามปีติดต่อกัน

จุดเริ่มต้นของรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน. เป็นต้น โดย อย.มีการกำกับดูแลทุกขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาด เพื่อให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้มาตรการต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่จะพัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

read more...

Desktop Version
 
Google analytics