Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การจัดส่ง

วันที่: 14-06-2017

การจัดส่ง

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า  โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

ยอดชำระสินค้า

 

ระยะเวลา 3 - 6 วันทำการ

สินค้าทุกรายการ คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักสินค้า

*สำหรับการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ค่าขนส่งจะคิดตามอัตราค่าขนส่งไปยังแต่ละประเทศ ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้าของเว็บไซต์ และทำการติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อคำนวณค่าขนส่งเป็นกรณีไป

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า ภายในเวลา 15:00 น. (ของวันจันทร์ - ศุกร์) พร้อมตรวจสอบพบยอดการชำระเงินดังกล่าวแล้ว จะได้รับการจัดส่งภายในเวลา 12:00 น. ของวันถัดไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งหมายเลขพัสดุให้แก่ลูกค้าภายในวันรุ่งขึ้น หากลูกค้าส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินหลังเวลา 15:00 น. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นวันถัดไป
2. สำหรับการสั่งซื้อและยืนยันการชำระเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในรอบวันทำการถัดไป และหากวันจัดส่งสินค้าเป็นวันหยุดทำการของบริษัทฯ จำเป็นต้องเลื่อนการจัดส่งสินค้าออกไปในวันที่เปิดทำการวันแรก
3. ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
4. เฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย ระยะเวลาในการชนส่งจะนานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้

ตรวจสอบสถานะ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งได้ทาง

 

นโยบายการรับคืนสินค้า (Return Policy)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าใด ๆ ยกเว้น
1. กรณีสินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
2. กรณีสินค้าจัดส่งผิด ไม่ตรงตามรายการสินค้าที่สั่ง และยังไม่ได้ถูกเปิดใช้
โดยลูกค้าสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 032-719900 ต่อ 0 หรืออีเมล์แจ้งรายละเอียดมาที่ marketing@bangkoklab.co.th และส่งคืนสินค้า พร้อมใบส่งสินค้า/ใบเสร็จ ภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อโดยบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าใหม่ทันที

Desktop Version
 
Google analytics