Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


WELCOME TO BANGKOK LAB

AND COSMETIC PUBLIC COMPANY LIMITED

 

“ เราคือ ผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพชั้นนำ

บริษัท บางกอกแล็ป
แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ระบบคุณภาพที่มั่นคง พร้อมบุคลากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค

our service
ONE STOP SERVICE

  • ไม่หยุดนิ่ง วิจัยและพัฒนา
  • ไม่ยุ่งยาก บริการขึ้นทะเบียน
  • สะดวก บริการออกแบบ
  • เชี่ยวชาญ บริการผลิต
  • หลากหลาย บริการแบ่งบรรจุ
  • มั่นใจคุณภาพ วิเคราะห์และตรวจสอบ
  • รวดเร็ว บริการจัดส่ง
 

our service
ONE STOP SERVICE

ไม่หยุดนิ่ง
วิจัยและพัฒนา

ไม่ยุ่งยาก
บริการขึ้นทะเบียน

สะดวก
บริการออกแบบ

เชี่ยวชาญ
บริการผลิต

หลากหลาย
บริการแบ่งบรรจุ

มั่นใจคุณภาพ
วิเคราะห์และตรวจสอบ

รวดเร็ว บริการจัดส่ง

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่หยุดนิ่ง วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัย BLC มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปแบบยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและสารสกัด รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกมาวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอเท่าเทียมกันในทุกรุ่นการผลิตและเพิ่มคุณค่า คุณประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

ไม่ยุ่งยาก บริการขึ้นทะเบียน

ให้บริการรับขึ้นทะเบียน อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ โดยทีมนักวิชาการที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน อย. รวดเร็วทันใจและไม่ยุ่งยาก

 
 
 
 
 
 

สะดวก บริการออกแบบ

บริการออกแบบดีไซน์และจัดหาบรรจุภัณฑ์ด้วยความรวดเร็ว หลากหลาย สวยงามและช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ 1. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 2. ขั้นตอนการจัดหา (Provide) 3. ขั้นตอนการส่งมอบตรวจรับและตรวจสอบ (Delivery)

 


ออกแบบตามความ
ต้องการของลูกค้า


ลูกค้าตรวจเช็ค
Art Work


ทำปรู๊ฟดิจิตอล
และตรวจสอบ


จัดหา ประเมิน
คัดเลือก ทั้งเทคโนโลยี
และผู้ส่งมอบ


ส่งมอบ ตรวจรับ ตรวจสอบ

 
 

เชี่ยวชาญ บริการผลิต

บริการรับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง และสารสกัด พร้อมให้คำปรึกษา ด้วยประสบการณ์ในการผลิตกว่า 30 ปี รับรองด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP, ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 , ISO 22000 , ISO/IEC 17025 , TLS 8001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
watch video
 
 
 

หลากหลาย การแบ่งบรรจุ

บริการแบ่งบรรจุด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ เม็ด แคปซูล ผง ครีม นำ้ ทั้งในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ขวด กระปุก ซอง หลอด แผงอลูมิเนียม แผงพลาสติก หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 

ควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์

 
 
 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกประเภทต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบก่อนที่จะนำเข้ากระบวนการผลิตหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งกระบวนการควบคุมคุณภาพเกิดในทุก ๆ กิจกรรมนับตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

 
 

เรามีห้องปฏิบัติการ
ที่มีทรัพยากรและเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในทุกๆขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต เรามีทรัพยากร, บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเครื่องมือ ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยได้รับการ รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ผู้บริโภค

 

เข้าสู่ห้องฏิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 

รวดเร็ว บริการจัดส่ง

ระบบจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา คลังจัดเก็บและจัดส่งสินค้ามาตรฐานขนาดใหญ่ด้วยระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจในการรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างรอจำหน่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
watch video
 
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

032-719900

Contact Us


marketing@bangkoklab.net

 
 
 

     

Desktop Version
 
Google analytics