Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 2018-05-21 09:16:22.0 | Hits  4
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม "ตลาดถนนคนเดิน” ขึ้น โดยมีร้านค้าจากสมาชิกชมรม BLC To Be Number One มาร่วมออกร้านมากมาย เช่น ร้านขายอาหาร, ผลไม้ , เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา
blc@bangkoklab.co.th | 2018-05-11 16:44:52.0 | Hits  251
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2461 บริษัท บางกอกแล็ปฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ
blc@bangkoklab.co.th | 2018-05-11 10:33:25.0 | Hits  15
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
blc@bangkoklab.co.th | 2018-05-03 14:19:28.0 | Hits  157
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรีประจำปี 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการอีกมากมาย ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 2018-05-03 10:20:54.0 | Hits  221
ชมรม BLC TO BE NUMBER ONE จัดโครงการ BLC SUMMER CAMP ต้นไม้มีชีวิต พิชิต ยาเสพติด ค่ายพัฒนาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน ฝึกการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ปลุกจินตนาการสร้างสรรค์ให้เยาวชนมีทัศนคดิ เก่งและดีไม่มียาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ คลิ๊ก อั้ลบั้ม BLC SUMMER CAMP
blc@bangkoklab.co.th | 2018-04-25 08:47:48.0 | Hits  397
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ชมรม BLC TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับคลินิกฟ้าใสไร้ควันและศูนย์บำบัดผู้เสพยาสูบ รพ.ศูนย์ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตร STOP SMOKING ให้กับพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อ ลด ละ เลิก บุหรี่อย่างเด็ดขาด โดยมีการอบรมให้ความรู้ถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่ วีธีและตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ การบำบัดโดยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า และรับยาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก! อั้ลบั้มSTOP SMOKING ลด ละ เลิก บุหรี่อย่างเด็ดขาด
blc@bangkoklab.co.th | 2018-04-21 09:25:16.0 | Hits  475
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ภก.สมชัย พิสพหุธาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้ารับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากการนำเสนอผลงานวิจัยสารสกัดกระชายดำสามารถยืดอายุเซลล์ โดย ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล และ ทีมงานเป็นผู้วิจัย พร้อมจัดแสดงผลงาน ในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงานจ...
blc@bangkoklab.co.th | 2018-04-21 09:14:22.0 | Hits  32
สวัสดีปีใหม่ไทย 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
blc@bangkoklab.co.th | 2018-04-20 16:28:19.0 | Hits  30
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 2018-04-20 14:59:36.0 | Hits  51
ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 คณะอาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำจุลินทรีย์มาผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้านเภสัชกรรมและเชิงพาณิชย์และเข้าศึกษาดูงาน ในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยBLC และเยี่ยมชมความงามของดอกกัลปพฤษ์ ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Desktop Version
 
Google analytics