Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 2019-01-08 09:14:26.0 | Hits  9
พิธีเปิดและขบวนรณรงค์ การแข่งขันกีฬาสี BLC สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ให้มีจิตสำนึกในห้วข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม การต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น และได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความรักสามัคคีและเล็งเห็นความสำคัญของกีฬา โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ดูอัลบั้มกีฬาสีเพิ่มเติม คลิ๊ก!
blc@bangkoklab.co.th | 2019-01-07 14:59:44.0 | Hits  10
ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน “ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ภายในงานได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมช้อนไข่ความปลอดภัย โดยมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 2019-01-07 14:17:21.0 | Hits  6
ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 2018-12-15 11:42:44.0 | Hits  16
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดย นางสาวสมพร ผ่องศิริ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 2018-12-11 14:16:38.0 | Hits  21
คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายในงานมีกิจกรรมแจกถุงผ้าและตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งพนักงานให้ความสนใจและร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 2018-12-05 16:30:10.0 | Hits  17
ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงานปีใหม่ชัยมงคลประจำปี 2562 ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบวงสรวงศาลพระพรหม เจ้าที่ ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงาน
blc@bangkoklab.co.th | 2018-12-03 16:11:29.0 | Hits  18
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นิตยา ไชยเนตร ได้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ร้านไททรรศน์
blc@bangkoklab.co.th | 2018-11-06 14:40:50.0 | Hits  154
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล "Excellence Labour Award 2017" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การบริหารงานในด้านต่างๆ โดยมีภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงานให้การต้อนรับ
blc@bangkoklab.co.th | 2018-11-05 11:24:37.0 | Hits  220
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นโดยมีผู้บริหารและพนักงานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกัน
blc@bangkoklab.co.th | 2018-10-19 10:10:09.0 | Hits  102
ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ...
Desktop Version
 
Google analytics