Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 19-09-2019 | Hits  3
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน เข้ารับมอบโล่รางวัลคนดีศรีราชบุรี ประเภทประชาชน โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 14-09-2019 | Hits  8
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 09-09-2019 | Hits  9
ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2562 รศ.ดร.เกษร จันทร์ศิริ ได้นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 29-08-2019 | Hits  11
ในวันนี้ นพ.สมชัย นิจพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) ได้นำคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ และเครือข่ายโรงพยาบาลของรัฐ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตยาสมุนไพร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 24-08-2019 | Hits  26
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ ระดับแพลทินัม ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ เป็นประธานในพิธี
blc@bangkoklab.co.th | 23-08-2019 | Hits  17
บริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 23-08-2019 | Hits  23
ภญ.ปาริชาติ ทองเสริม รองผู้จัดการฝ่ายขาย OTC BKK บริษัท บางกอกดรัก จำกัด นำคณะจาก บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด เยี่ยมชมกระบวนการผลิต กระบวนการประกันคุณภาพและศูนย์วิจัย BLC วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
blc@bangkoklab.co.th | 23-08-2019 | Hits  18
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เภสัชกรศุภชัย สายบัว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร ร่วมพิธีรับมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้น 9 อาคารสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 23-08-2019 | Hits  15
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานในการกล่าวเปิดสัมมนา ณ ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 23-08-2019 | Hits  18
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรอง เพื่อรับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ขนาดใหญ่ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics