Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 12-01-2021 | Hits  3
ส.ต.อ.ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) จ.ราชบุรี ได้นำคณะผู้ฝึกสอนและนักเรียนคณะศรศิลป์นาฏมวยไทย เข้าขอบคุณ ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน ที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันนาฏมวยไทย “รักชาติ รักษ์มวยไทย”จนเป็นเกียรติสูงสุดได้รับพระรารางวัลชนะเลิศ ถ้วยราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ เอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคณ...
blc@bangkoklab.co.th | 24-12-2020 | Hits  10
ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 21-12-2020 | Hits  16
ครบรอบ 27 ปี บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงานปีใหม่ชัยมงคลซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีพิธีทางสงฆ์ ทำบุญตักบาตร บวงสรวงศาลพระพรหม ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน
blc@bangkoklab.co.th | 26-11-2020 | Hits  30
พล.ต.หญิง อิษฎา ศิริมนตรี ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร นำคณะข้าราชการทหารเข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ส่วนจัดหาและสำรอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
blc@bangkoklab.co.th | 24-11-2020 | Hits  32
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้ารับมอบรางวัล CSR-DIW Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
blc@bangkoklab.co.th | 16-11-2020 | Hits  35
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด มอบเงินสนับสนุนงานวิ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงฮาล์ฟ มาราธอนปีที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
blc@bangkoklab.co.th | 12-11-2020 | Hits  34
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ต้นแบบ รุ่นที่ 4 จากสนง.กกต.จว.ราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
blc@bangkoklab.co.th | 05-11-2020 | Hits  32
คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี 2563 ณ วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันเสารที่่ 31 ตุลาคม 2563 ขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ดลบันดาลให้ท่าน พร้อมครอบครัวมีความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกๆ ประการเทอญ.
blc@bangkoklab.co.th | 26-10-2020 | Hits  42
#ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2563ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 21-10-2020 | Hits  48
คุณวีระกิตต์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต7 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะเป็นเกียรติเดินทางมามอบรางวัล “รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 13” โดยมีคุณศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับมอบ หมายเหตุ : เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงงดการจัดงานพ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics