Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 21-10-2020 | Hits  5
คุณวีระกิตต์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต7 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะเป็นเกียรติเดินทางมามอบรางวัล “รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 13” โดยมีคุณศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับมอบ หมายเหตุ : เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงงดการจัดงานพ...
blc@bangkoklab.co.th | 15-10-2020 | Hits  13
คุณครูสุรเชษฐ์ กาญจนศิลป์ และคุณครู อัครพงษ์ พรมจรรย์ ผู้ฝึกสอนนาฏมวยไทย นำคณะนักเรียนคณะศรศิลป์นาฏมวยไทย จากโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) จ.ราชบุรี เข้าแสดงความขอบคุณ ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คุณครูผู้ฝึกสอน และน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ #นาฏมวยไทย #มวยไ...
blc@bangkoklab.co.th | 15-10-2020 | Hits  17
ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
blc@bangkoklab.co.th | 29-09-2020 | Hits  32
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 คุณทวีพร เขาแก้ว และคุณอรรถพล สุขอนันต์ เป็นผู้แทน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน(พ.ศ.2549-2563) โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ในงานThailand Labour Management Excellence Award 2020 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ
blc@bangkoklab.co.th | 28-09-2020 | Hits  21
วันที่ 17 กันยายน 2563 นายศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน CSR ราชบุรี, การบูรณาการการดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อสังคมในจังหวัดราชบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน CSR ในจังหวัดร่วมกัน ณ ห้องกัลปพฤกษ์ บร...
blc@bangkoklab.co.th | 25-09-2020 | Hits  26
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ วีเอสทรี พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 25-09-2020 | Hits  24
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัดเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "เคล็ดลับของเส้นทางประสบความสำเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมจากสมุนไพร" ในงานการประชุมวิชาการ "ครบเครื่องเรื่องธุรกิจสมุนไพร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 24-09-2020 | Hits  31
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดกิจกรรม “BLC CSR-DIW TRAINING” เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการ CSR-DIW(kick off) เพื่อสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
blc@bangkoklab.co.th | 21-09-2020 | Hits  33
คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
blc@bangkoklab.co.th | 27-08-2020 | Hits  40
นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะผู้ประกอบกิจการโรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิต ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ฃ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ...
Desktop Version
 
Google analytics