Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 08-04-2019 | Hits  124
ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ภก.อัตถาพร ไวยกูล Export Manager บริษัท ฟาร์ม่าอัลลิอันซ์ จำกัด ได้นำ เจ้าหน้าที่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ส่วนการผลิต, ส่วนห้องปฏิบัติการ และแปลงสาธิตพืชสมุนไพร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 25-03-2019 | Hits  234
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด นำโดย ภก. ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการสารสกัดจากสมุนไพรไทยในงาน CPhI South East Asia 2019 ตั้งแต่วันที่ 12 -14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
blc@bangkoklab.co.th | 21-03-2019 | Hits  122
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 "สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย" และจัดบูทนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ วีเอสทรี พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด หมายเลขบูทX1,X8 ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ที่ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี ที่ผ่านมา
blc@bangkoklab.co.th | 20-03-2019 | Hits  283
คุณโสมมาลา ขันติวงศ์ ผู้บริหารบริษัท ใสสะอาดการยา จำกัด ได้นำคณะจากโรงหมอไชยะบุรี และโรงหมอเชียงขวางจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยBLC และเข้าชมผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ร้านไททรรศน์ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
blc@bangkoklab.co.th | 19-03-2019 | Hits  410
ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ภก.อัตถาพร ไวยกูล Export Manager บริษัท ฟาร์ม่าอัลลิอันซ์ จำกัด ได้นำ บริษัท เดอะ กู๊ด เฟธ จำกัด เข้าเยี่ยมชม ส่วนการผลิต, ส่วนห้องปฏิบัติการ และแปลงสาธิตพืชสมุนไพร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 27-02-2019 | Hits  259
ในวันนี้ นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน ในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัย BLC บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 20-02-2019 | Hits  135
นางปรียาภรณ์ โชคนำธัมนุกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้นำชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด พร้อมและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาชมรมฯ ของจังหวัดชัยนาทต่อไป โดยมีคุณสมพร ผ่องศิริ ผู้จัดการส่วนการจัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ
blc@bangkoklab.co.th | 14-02-2019 | Hits  282
นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ได้นำสถานประกอบการและแกนนำอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำเครือข่ายเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยมีนายราเชนทร์ สิทธิแสง รองผู้อำนวยการโรงงาน และคณะกรรมการชมรมฯ ให้การต้อนรับ
blc@bangkoklab.co.th | 12-02-2019 | Hits  123
ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2562 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน
blc@bangkoklab.co.th | 06-02-2019 | Hits  230
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ได้เข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ...
Desktop Version
 
Google analytics