Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2019 | Hits  170
ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน “ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ภายในงานได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมช้อนไข่ความปลอดภัย โดยมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2019 | Hits  62
ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 15-12-2018 | Hits  108
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดย นางสาวสมพร ผ่องศิริ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 11-12-2018 | Hits  74
คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายในงานมีกิจกรรมแจกถุงผ้าและตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งพนักงานให้ความสนใจและร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 05-12-2018 | Hits  77
ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงานปีใหม่ชัยมงคลประจำปี 2562 ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบวงสรวงศาลพระพรหม เจ้าที่ ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงาน
blc@bangkoklab.co.th | 03-12-2018 | Hits  69
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นิตยา ไชยเนตร ได้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ร้านไททรรศน์
blc@bangkoklab.co.th | 06-11-2018 | Hits  268
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล "Excellence Labour Award 2017" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การบริหารงานในด้านต่างๆ โดยมีภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงานให้การต้อนรับ
blc@bangkoklab.co.th | 05-11-2018 | Hits  798
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นโดยมีผู้บริหารและพนักงานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกัน
blc@bangkoklab.co.th | 19-10-2018 | Hits  257
ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 06-10-2018 | Hits  130
การประกวดร้องเพลง" THE STAR BLC SEASON5” ปี 2018 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ เมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC TO NUMBER ONE ได้จัดการประกวดร้องเพลง" THE STAR BLC SEASON5” ปี 2018 ซึ่งแชมป์ในปีนี้ ได้แก่ "โจนัท" หมายเลข10 และยังได้รับรางวัลขวัญใจ the star blc โดยมี ภก. ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงานเป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์เตือนจิตต์ มิ่งคำเลิศ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี อาจารย์พรสุรีย์ พงษ์เศวต อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ...
Desktop Version
 
Google analytics