Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 01-08-2018 | Hits  669
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่15 ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 โดย พณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
blc@bangkoklab.co.th | 04-07-2018 | Hits  809
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดอบรมพนักงานประจำปี 2561 เรื่อง "การสร้างจิตสำนึก ด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 20-06-2018 | Hits  1124
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรมBLC TO BE NUMBER ONE ได้เข้าร่วมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดราชบุรี และทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา
blc@bangkoklab.co.th | 16-06-2018 | Hits  943
ขอแสดงความยินดี ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 256 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
blc@bangkoklab.co.th | 11-06-2018 | Hits  356
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติมาต้อนรับ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ เพื่อเข้าติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 นำโดยนางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อนำผลคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุ...
blc@bangkoklab.co.th | 11-06-2018 | Hits  435
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยเภสัชกรศุภชัย สายบัว รับมอบประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ ผู้แทนนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
blc@bangkoklab.co.th | 09-06-2018 | Hits  153
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติ CDD & HTM 2018 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
blc@bangkoklab.co.th | 21-05-2018 | Hits  235
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม "ตลาดถนนคนเดิน” ขึ้น โดยมีร้านค้าจากสมาชิกชมรม BLC To Be Number One มาร่วมออกร้านมากมาย เช่น ร้านขายอาหาร, ผลไม้ , เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา
blc@bangkoklab.co.th | 11-05-2018 | Hits  443
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2461 บริษัท บางกอกแล็ปฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ
blc@bangkoklab.co.th | 11-05-2018 | Hits  1388
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ...
Desktop Version
 
Google analytics