Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 2018-01-12 14:56:24.0 | Hits  271
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ภก.อัตถาพร ไวยกูล Export Manager บริษัท ฟาร์ม่าอัลลิอันซ์ จำกัด ได้นำ MR.TUNKU FARIS CHIEF EXECUTIVE OFFICER บริษัท PRO-QASEH TECHINIQUE SDN.BHD (ประเทศมาเลเซีย) เข้าเยี่ยมชม ส่วนการผลิต, ส่วนห้องปฏิบัติการ, ศูนย์วิจัย BLC และแปลงสาธิตพืชสมุนไพร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 2018-01-12 11:08:16.0 | Hits  568
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่25-27 ธันวาคม 2560
blc@bangkoklab.co.th | 2017-12-22 15:42:53.0 | Hits  1055
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับรางวัล อย.Qaulity Award 2018 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับรางวัล อย. ควอลีตี้ อวอร์ด ปี2561 ทั้งหมด 2 รางวัล สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ประเภท 3 ปีติดต่อกัน และสถานประกอบการด้านยา โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
blc@bangkoklab.co.th | 2017-12-15 17:10:34.0 | Hits  2288
บริษัทบางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2560 ( Safety week 2017 ) ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณโรงอาหาร ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการบอร์ดให้ความรู้ กิจกรรมสอยดาวความปลอกภัยตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 2017-11-27 09:29:08.0 | Hits  1052
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงานปีใหม่ชัยมงคลประจำปี 2561 ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบวงสรวงศาลพระพรหม เจ้าที่ ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนักงาน
blc@bangkoklab.co.th | 2017-11-13 15:41:57.0 | Hits  609
ในวันพฤหัสที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายธนงค์ รวมแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ นำคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลน้ำพุ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ตามโครงการ CSR ศึกษาดูงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 2017-11-11 16:30:27.0 | Hits  1198
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC To Be Number One จัดโครงการจริงใจ..ให้เป็น หนึ่งในโครงการตามยุทธศาสตร์ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โดยในปีนี้ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ณ บ้านธารหทัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กที่ขัดสน จากปัญหาสภาพครอบครัว แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และเด็กที่มีอันตรายจากการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
blc@bangkoklab.co.th | 2017-10-31 16:22:38.0 | Hits  916
ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
blc@bangkoklab.co.th | 2017-10-30 16:20:05.0 | Hits  929
ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมจัดบูธนิทรรศการ งาน” ตลาดนัดความรู้ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ” โดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ได้เกิดการพัฒนาส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมในภาคธุรกิจ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณิทฐา แสวงทอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 2017-10-30 15:39:42.0 | Hits  1630
ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ นำคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นักวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากองค์การเภสัชกรรม(GPO) เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตยาสมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยมีภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน ให้การต้อนรับ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Desktop Version
 
Google analytics