Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 06-02-2019 | Hits  22
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ได้เข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
blc@bangkoklab.co.th | 06-02-2019 | Hits  22
ในวันนี้ นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี , นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เข้าศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยมีนายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ตัวแทนจากจังหวัดราชบุรี และภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน ให้การต้อนรับ
blc@bangkoklab.co.th | 30-01-2019 | Hits  221
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณี ประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานประการฯ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมคนไทยปลอดบุหรี่ นำคณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชมผลงานด้านการควบคุมยาสูบในสถานประกอบการ และเพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ โดยมีภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงานให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธ 30 มกราคม 2562
blc@bangkoklab.co.th | 30-01-2019 | Hits  34
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี นำโดยนายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ เข้าเยี่ยมสำรวจพื้นที่ส่วนการผลิตและส่วนห้องปฏิบัติการ เพื่อสำรวจดูความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพ(Walkthrough survey)และร่วมกำหนดแนวทางในการตรวจสุขภาพพนักงาน
blc@bangkoklab.co.th | 25-01-2019 | Hits  308
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากวิสาหกิจชุมชนทิพย์เกสร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ สวนสมุนไพร และร้านไททรรศน์ ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
blc@bangkoklab.co.th | 08-01-2019 | Hits  32
พิธีเปิดและขบวนรณรงค์ การแข่งขันกีฬาสี BLC สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ให้มีจิตสำนึกในห้วข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม การต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น และได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความรักสามัคคีและเล็งเห็นความสำคัญของกีฬา โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ดูอัลบั้มกีฬาสีเพิ่มเติม คลิ๊ก!
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2019 | Hits  36
ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน “ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ภายในงานได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมช้อนไข่ความปลอดภัย โดยมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 07-01-2019 | Hits  28
ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
blc@bangkoklab.co.th | 15-12-2018 | Hits  53
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดย นางสาวสมพร ผ่องศิริ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี
blc@bangkoklab.co.th | 11-12-2018 | Hits  42
คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายในงานมีกิจกรรมแจกถุงผ้าและตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งพนักงานให้ความสนใจและร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมาก
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...
Desktop Version
 
Google analytics