Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
blc@bangkoklab.co.th | 2017-10-10 09:11:33.0 | Hits  587
สารสกัดกระชายดำ (Kachaflavone®)...บำรุงกำลัง เพิ่มความแข็งแรง จากองค์ความรู้จากตำรายาไทย จะพบว่า เหง้าของกระชายดำ มีสรรพคุณตั้งแต่ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย หรือระบบทางเดินอาหารที่ใช้ได้กับ ขับลม จุกเสียด ปวดท้อง ลมป่วง หรือในด้านการบำรุง อันได้แก่ เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง แก้เหนื่อยล้า และบำรุงทางเพศ จากการศึกษาสมรรถนะทางคลินิก ในอาสาสมัครเพศชาย (อายุเฉลี่ย 66 ปี) ที่ออกแบบการทดลองแบบ randomize controlled trial โดยให้สารสกัดร้อยละ 95 ในเอทานอลของกระชายดำที่มีการคว...
annmink | 2016-12-02 16:14:18.0 | Hits  641
ตั้งแต่โบราณกาล เมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วย มนุษย์แสวงหาพืชมาใช้รักษาบรรเทาอาการ ซึ่งกระบวนการในการเลือกยาก็อาศัยหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานเหมือนที่ใช้กันในปัจจุบัน แรกเริ่มเดิมทีนั้นมนุษย์เลือกพืชโดยอาศัยการสังเกต พืชชนิดใดกินได้หรือกินไม่ได้ก็สังเกตจากการกินของสัตว์ สัตว์ป่วยด้วยอาการอย่างนี้แล้วมันกินพืชอะไร คนก็กินตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะกินตามสัตว์โดยไม่พิจารณาเลยก็หาไม่ ลูกไม้บางชนิดนกกินแต่ลิงไม่กินคนก็จะไม่นำมากิน เพราะจากการทดลองกินก็พบว่า ลูกไม้ที่นกกินแต่ลิงไม่กินเมื่อคนกินแล้วเกิดพิษ แต่ล...
annmink | 2016-12-02 16:06:24.0 | Hits  717
เพชรสังฆาตมีชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus quadrangularis L. คำว่า Cissus มาจากภาษากรีกว่า kissos หมายความถึงไม้เลื้อย เถา เพชรสังฆาตยังมีอีกชื่อว่า สามร้อยต่อ เพราะเอกลักษณ์ของเถาเพชรสังฆาตที่มีลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกันคล้ายสายโซ่ยาวสีเขียว และยังหมายถึงจำนวนกระดูก 300 ชิ้น ตามพระคัมภีร์โรคนิทาน ซึ่งใช้รักษาโรคกระดูก กระดูกประกอบด้วยธาตุแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่กว่า 99% ซึ่งร่างกายสะสมแคลเซียมจากอาหารเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยอายุ 14 ปี ในหญิงและ 16 ปี ในชาย ร่างกายจะสะสมแคลเซียมสูงที่สุด และจะสะสม...
annmink | 2016-12-02 16:04:35.0 | Hits  704
ยาแผนปัจจุบันที่รักษาเบาหวานซึ่งแพทย์จะประเมินขนาดยาที่เหมาะสมจากอาการของผู้ป่วยและจากการตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือด และจ่ายให้ผู้ป่วยโดยให้ขนาดยาเท่ากันในแต่ละครั้ง ซึ่งปริมาณอาหารที่ผู้ป่วยรับประทานในแต่ละวันก็อาจมากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้ มื้อใดที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติ ยาในขนาดที่เท่าเดิมที่ผู้ป่วยรับประทานก็อาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยลดต่ำกว่าปกติ และเนื่องจากยารักษาเบาหวานซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งยาตัวนี้ทำให้ตับเส...
1 | 2
Desktop Version
 
Google analytics