Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

กระชายดำ..จากยอดดอย สู่..สมุนไพรแชมเปี้ยน

blc@bangkoklab.co.th | 03-11-2560 | เปิดดู 1737 | ความคิดเห็น 0
  • product id 1173711,803480
  • product id 2173711,813272
  • product id 3173711,803479
  • product id 4173711,803474
  • product id 5173711,803472
  • product id 6173711,803470

 

 

ทำไม...ถึงมาจากยอดดอย?

       มีเรื่องเล่าขานต่อกันมายาวนานว่า สมุนไพรกระชายดำเป็นเสมือนสมุนไพรสามัญประจำบ้านและประจำกาย ที่ชาวเขาเผ่าม้งจะพกติดตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเดินขึ้นเขากี่ลูกหรือขึ้นดอยกี่เทือกก็ตาม จะใช้เพื่อเป็นยาบำรุงกำลัง ทำให้อดทน ไม่เหนื่อยง่าย ทั้งยังบำรุงร่างกายได้ดีอีกด้วย ชาวเขาจึงถือว่ากระชายดำเป็นความลับของชนเผ่า จึงหวงแหนกระชายดำเป็นอย่างมาก หากมีชาวพื้นราบต้องการใช้กระชายดำ ชาวเขาจะต้องนึ่งกระชายดำให้สุกก่อนที่จะขายหรือมอบให้กับคนพื้นราบ เพื่อจะได้นำไปปลูกต่อไม่ได้นั่นเอง

        กระชายดำใช้เวลาปลูกประมาณ 1 ปี และในสมัยก่อนการปลูกกระชายดำถ้าจะให้ได้สารสำคัญที่ดีจะต้องปลูกในที่ๆ สูงกว่าระดับน้ำทะเลยมากกว่า 600 เมตรขึ้นไป แต่ปัจจุบันกำลังมีการพัมนาสายพันธุ์ให้สามารุมีการปลูกในพื้นที่ราบได้ และการปลูกกระชายดำแต่ละครั้งยังต้องทิ้งดินไว้อย่างน้อย 5 ปี จึงจะปลูกได้อีกครั้ง เคยมีการลองปลูกซ้ำบนพื้นที่ปลูกก็พบว่าสารสำคัญที่ได้ไม่มากพอที่จะนำมาทำยา กระชายดำจึงเป็นพืชที่มีคุณค่ะแต่หายากชนิดหนึ่งทีเดียว


 

 

BLACK DIAMOND OF ASIA

      ปัจจุบันกระแสความนิยมสมุนไพรมีมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และยาสมุนไพรมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้อยู่ในรูปแบบสารสกัด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารสำคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์ที่แน่นอน เป็นการยกระดับคุณภาพของยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น กระชายดำเป็น 1 ใน 5 ของสมุนไพรต้นแบบ (Champion Product) ที่ได้รับการคัดเลือกจากการระดมความเห็นจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Thailand Champion Herbal Product) เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์และเป็นสมุนไพรเป้าหมายที่จะส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้และช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศ

***สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระชายดำ CLICK Line@  ***

     

 

ข้อมูลโดย : อ.ดร.วิรัตน์  ทองรอด

  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  ภญ.ณปภัช  สุธัมนาถพงษ์

บรรณานุกรม

อรัญญา  ศรีบุศราคัม. กระชายดำกับสมรรถภาพทางเพศชาย.http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/374/กระชายดำ/. {วันที่สืบค้น 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560}

วีณา  นุกูลการ, บรรณาธิการ.สมุนไพร Champion products. กรุงเทพ : บุญศิริการพิมพ์; 2560

Wannanon, Panakaporn, et al. “EFFICACY ASSESSMENT OF KAEMPFERIA PARVIFLORA FOR THE MANAGEMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION. “Oline Journal of Biological Sciences 12.4 (2012)

ความคิดเห็น

วันที่: 21-05-2019

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0
Desktop Version
 
Google analytics