Support
bangkoklab
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ชะลอวัยด้วย...สารสกัดกระชายดำ สมุนไพรสุดมหัศจรรย์!

blc@bangkoklab.co.th | 16-10-2560 | เปิดดู 3806 | ความคิดเห็น 0
  • product id 1173711,803480
  • product id 2173711,813272
  • product id 3173711,803479

สารสกัดมาตรฐานกระชายดำเข้มข้น....มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สามารถชะลอวัยได้

 

 

 

 

  

     สารอนุมูลอิสระ (Free Radical) คือ ของเสียที่ร่างกายได้รับ โดยมีทั้งได้รับจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาของร่างกาย ในภาวะปกติ ร่างกายจะมีระบบในการจัดการกับสารเหล่านี้อยู่แล้ว  แต่ถ้าร่างกายได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกมากเกินไป เช่น จากอาหารหรือยาบางชนิด, จากการย่างเนื้อ, จากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ, มลพิษทางอากาศ ควันบุหรี่ ท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้น ประจวบกับช่วงอายุที่มากขึ้น ก็จะทำให้กระบวนการกำจัดสารอนุมูลอิสระแย่ลง ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมชราเร็วขึ้น นอกจากนี้ สารต้านอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อไขมัน โปรตีน หน่วยพันธุกรรม และคาร์โบไฮเดรต ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดแข็งตัว, โรคมะเร็งบางชนิด, โรคอัลไซเมอร์, โรคอ้วน เป็นต้น

 

    ด้วยเหตุนี้ จึงควรหลีกเลี่ยงการได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอก และควรได้รับผลิตภัณฑ์สารอาหาร หรือสารสกัดสมุนไพรกระชายดำที่ช่วยส่งเสริมการต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายอย่างเหมาะสม

 

 ทำไมต้องสารสกัดมาตรฐานกระชายดำเข้มข้น 

  ทีมงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสารสกัดกระชายดำเป็นเวลากว่า 10 ปี จนได้มาซึ่ง สารสกัดมาตรฐานกระชายดำเข้มข้น  ประกอบไปด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 3 ชนิด คือ ไดเมธอกซี่ฟลาโวน (5,7’-dimethoxyflavone), ไตรเมธอกซี่ฟลาโวน (5,7,4’-trimethoxyflavone) และเพนตะเมธอกซี่ฟลาโวน (3,5,7,3’-pentamethoxyflavone) ซึ่งมีฤทธิ์หลักเป็นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระคุณภาพ มีผลกำจัดอนุมูลอิสระตั้งแต่ในระดับเซลล์ ทำให้กระบวนการกำจัดสารพิษทำได้ดีขึ้น ช่วยชะลอความเสื่อมชราของร่างกาย นอกจากนี้ ยังเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายดีขึ้น กล้ามเนื้อมีความแข็งแกร่งมากขึ้น สมรรถณะร่างกายดีขึ้น

 

…สารสกัดมาตรฐานกระชายดำเข้มข้น อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระคุณภาพ ชะลอความเสื่อมของร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์ มีความปลอดภัยสูง สามารถรับประทานอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน

  

ต้องกินนานแค่ไหน ถึงจะเห็นผล?

ได้มีการศึกษาขนาดการับประทานกระชายดำในรูปแบบสารสกัดมาตรฐาน พบว่าขนาดที่ได้ผลจะเริ่มตั้งแต่ 90 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไป โดยอาจรับประทานครั้งละ 90–360 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง หลังอาหาร และแนะนำให้รับประทานติดต่อกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน สามารถรับประทานต่อไปได้เรื่อยๆ เพื่อเป็นการบำรุงร่างกาย

 

*** สนใจผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระชายดำ ติดต่อ 032-719900 หรือ    ***

 

ที่มา:  โดย ภญ.กิติยาพร รัตนถาวรกิติ
ข้อมูลโดย : อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
                  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
                  ภญ.ณปภัช สุธัมนาถพงษ์

บรรณานุกรม

   1.  อรัญญา ศรีบุศราคัม. กระชายดำกับสมรรถภาพทางเพศชาย.http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/374/กระชายดำ/. {วันที่สืบค้น 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560}
              2.  วีณา นุกูลการ, บรรณาธิการ.สมุนไพร Champion products. กรุงเทพ : บุญศิริการพิมพ์; 2560
              3.  Wannanon, Panakaporn, et al. “EFFICACY ASSESSMENT OF KAEMPFERIA PARVIFLORA FOR THE MANAGEMENT OF
                   ERECTILE DYSFUNCTION. “Oline Journal of Biological Sciences 12.4 (2012)
              4.  Wattanathorn, Jintanaporn, et al. “Positive modulation effect of 8-week consumption of Kaempferia parviflora on
                   health-ralated physical fitness and oxidative status in healthy elderly volunteers. “Evidence-Based Complementary
                   and Alternative Medicine 2012 (2012)
              5.  İnal, Mine Erden, GÜngÖr Kanbak, and Emine Sunal. “Antioxidant enzyme activities and malondialdehyde levels
                   related to aging.” Clinica Chimica Acta 305.1 (2001): 75-80
              6.  Powers, Scott K., L. L. Ji, and C. H. R. I. S. T. A. A. N. Leeuwenburgh. “Exercise training-induced alterrations in
                   skeletal muscle antioxidant capacity: a brief review. “ Medicine and science in sports and exercise 31.7 (1999):
                   987-997.
              7.  บังอร ศรีพาณิชกุลชัย. กระชายดำ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : Kaempferia parviflora : research and product development. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553.

ความคิดเห็น

วันที่: 21-05-2019

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0
Desktop Version
 
Google analytics